Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten. De klanten erkennen, door de aanvaarding van de onderstaande algemene voorwaarden, de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn om de inhoud en de draagwijdte ervan volledig te begrijpen.

Artikel 1 – VOORAFGAANDE DEFINITIES

Producten en diensten: alle producten en diensten die door het bedrijf Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen op haar website aangeboden worden, in het bijzonder de verkoop van gezelschapsspellen en toebehoren via de website(s) http(s)://adriaensen-speciaalzaak.be, http(s)://time2game.be, http(s)://crokinole.be.

Gebruiker: iedere persoon die zich geregistreerd heeft op de website van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen.

Klant: iedere geregistreerde gebruiker die een bestelling plaatst bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen via de website van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen. Een klant wordt geacht handelingsbekwaam te zijn om deze aankoop te verrichten op de website van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen.

Leverancier: elke leverancier van spellen waarvan Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen spellen te koop aanbiedt via haar website.

Bestelling: elke bestelling die door een klant geplaatst wordt, hetzij via het winkelwagentje hetzij via e-mail.

Artikel 2 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die door een gebruiker van de website bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen bij laatstgenoemde wordt geplaatst, waardoor een verkoop op afstand plaatsvindt. De onderliggende algemene voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een gebruiker/klant en Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen.

Artikel 3- AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER/KLANT

De registratie als gebruiker op de website(s) http(s)://adriaensen-speciaalzaak.be, http(s)://time2game.be, http(s)://crokinole.be evenals het plaatsen van een online bestelling bij deze spellen winkel, impliceert dat de gebruiker of de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende algemene voorwaarden aanvaard heeft.

Artikel 4 – CONTACTGEGEVENS VAN DE VERKOPER

Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen is een handelsbenaming van de heer Carl Adriaensen, handel drijvende volgens de Belgische wetgeving en gevestigd te 2018 Antwerpen, Cuperusstraat 7 (België). De handelaar is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen te België onder het ondernemingsnummer 0849.323.486 en met als intracommunautair BTW nummer BE0849323486. Telefoon +32 (0)3 239 25 25.

Artikel 5 – REGISTRATIEGEVENS VAN DE KLANT

Iedere persoon kan geregistreerd gebruiker worden van de website van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen door zich in te schrijven op de website van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen. Deze registratie is noodzakelijk om een bestelling te kunnen plaatsen overeenkomstig artikel 6 van huidige voorwaarden.

Artikel 6 – BESTELLINGEN

De producten en diensten, zoals gedefinieerd in artikel 1, worden te koop aangeboden via de website http(s)://adriaensen-speciaalzaak.be, http(s)://time2game.be, http(s)://crokinole.be. De klant aanvaardt dat alleen de gegevens die geregistreerd werden in het informaticasysteem van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen alsook via het toepasselijke betalingssysteem, het bewijs vormen van de communicatie alsook van de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats hebben gevonden tussen de partijen. De klant ontvangt na aankoop, via e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling, en een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verzonden wordt door Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de gebruiker in de Nederlandse taal.

Artikel 7 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces zijn in Euro, inclusief BTW en administratiekosten, tenzij anders expliciet aangegeven. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de kosten van verzending. De kosten van verzending worden afzonderlijk vermeld op de website onder de rubriek ‘bestellingen en leveringen’ en worden bijkomend aangerekend. Het Btw-tarief dat van toepassing is, is het Btw-tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is, zijnde België of Nederland. Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn immers de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant. Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden met Bancontact, iDEAL, Maestro, MasterCard of Visa. Met uitzondering van de bankoverschrijving wordt de bankrekening van de klant gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven heeft aan Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen. In het geval dat de bank van de klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die verbonden is aan de bancontactkaart, of de iDEAL account, om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken. Voor de afhandeling van de online betaling werkt Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen met CCV. Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen. Dit is de reden waarom bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de klant gevraagd moeten worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf CCV. Ingeval van betaling via bankoverschrijving, zal de betaling pas effectief zijn op het ogenblik dat de gelden daadwerkelijk zijn toegekomen op de bankrekening van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen. Het bankrekeningnummer van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen is : BE91 1430 8528 9676.

Artikel 8 – BESCHIKBAARHEID

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de leverancier. Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Niettemin kan Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een product of dienst bij de leverancier, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval dat één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de klant via e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn/haar producten, zal Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. de snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. Als de klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de klant contact opneemt met zijn/haar bank.

Artikel 9 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het afleveradres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een aflever bon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het afleveradres en die over een volmacht beschikt om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de klant. Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijke tijd verwerkt wordt. De levertermijn die eventueel op de website en/of via e-mail vermeld wordt nadat de aankoop via internet werd verricht, is een louter indicatieve termijn en geenszins bindend voor Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen. Laatstgenoemde kan ik geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen engageert zich dat de levering ten laatste 2 maanden na de besteldatum verzonden wordt. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief verzenden, respectievelijk afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst ervan door de klant), behoudens schriftelijk tegenbewijs van de klant. In het geval dat een klant aantoont dat een levering niet binnen de 2 maanden na besteldatum door Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen verzonden werd, kan de klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende algemene voorwaarden, Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren.