PRIVACYVERKLARING


Beste,

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rond de privacy in werking getreden. Ook Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen voldoet aan de nieuwe GDPR-regelgeving.

1. WELKE GEGEVENS?

Bij elke bestelling (aan- of verkoop) bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen en/of online registratie op de website(s) http(s)://adriaensen-speciaalzaak.be, http(s)://time2game.be, http(s)://crokinole.be worden de volgende gegevens bijgehouden :

- voor- en achternaam, firmanaam of handelsnaam (inclusief naam contactpersoon);
- geslacht;
- geboortedatum;
- leeftijd;
- taal;
- land;
- adres en/of maatschappelijke zetel;
- indien van toepassing : btw-nummer;
- telefoonnummer (vaste lijn en/of GSM);
- emailadres;

- aanmaakdatum profiel;
- IP-adres;
- gegevens omtrent eerdere bezichtigingen van website;
- overzicht eerdere bestellingen (referentie, naam, aantal, datum, betaling);

- lidmaatschap van spellenclub, Forumclub of aankoper van een spellenclub;
- nieuwsbriefinschrijving;
- e-mailwaarschuwing;

De persoonsgegevens die Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen verwerkt, bekomt zij m.a.w. rechtstreeks van de betrokkenen en/of door het gebruik van de website (zoals bv. IP-adres).

De persoonsgegevens die worden verwerkt, bevatten geen gevoelige persoonsgegevens.

Via de eigen accountpagina op de website, onder rubriek “GDRP persoonlijke gegevens”, heeft elke gebruiker steeds de mogelijkheid om zijn/haar persoonlijke gegevens te raadplegen.


2. GEBRUIK

De gegevens worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, hetzij het vertrekken van diensten en het opstellen van bijhorende facturatie, en dit teneinde te kunnen voldoen aan alle contractuele en wettelijke verplichtingen.

Daarnaast behoudt Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen zich tevens het recht voor om uw gegevens ook te gebruiken met het oog op directe marketing, bv. door het verzenden van algemene nieuwsbrieven, het overmaken van productinfo en aankondigingen, waarbij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen zich beroept op haar gerechtvaardigd commercieel belang inzake.

Moest u zulke berichten niet (meer) willen ontvangen, volstaat een eenvoudig bericht naar Bestelling@adriaensen-speciaalzaak.be.

Uw gegevens worden uiteraard nooit gedeeld met derden.


3. BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte termijnen en zolang wij het nodig achten om U een vlotte service te kunnen geven en/of onze eigen wettelijke en contractuele verplichten na te kunnen leven.


4. UW RECHTEN UITEENGEZET…

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U beschikt tevens over het recht om vergeten te worden.

U kan zich steeds beroepen op uw rechten in verband met verstrekte persoonsgegevens door een bericht te sturen naar Bestelling@adriaensen-speciaalzaak.be. Via de eigen accountpagina op de website, onder rubriek “GDRP persoonlijke gegevens”, is tevens de mogelijkheid voorzien om rectificatie- en/of verwijderingsverzoeken in te dienen.

Uiteraard zullen, behoudens wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigd belang, de persoonsgegevens worden aangepast of verwijderd, naar aanleiding van dit verzoek.

U beschikt ten slotte tevens over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, hetzij de privacy commissie.

Indien u hieromtrent bepaalde vragen zou hebben, kan u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, m.n. de heer Carl Adriaensen, te bereiken via e-mail Bestelling@adriaensen-speciaalzaak.be of telefonisch 03/239.25.25.


Met vriendelijke groeten,


De heer Carl Adriaensen,
Verwerkingsverantwoordelijke bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen